ERP Avantajları 

tarafından
3202
ERP Avantajları 

Günümüzde özellikle global anlamda çalışmalar yürüten şirketler başta olmak üzere irili ufaklı tüm şirketlerin en büyük sorunlarından birisi yönetimsel planlama olmaktadır. Şirket içerisinde ki girdi çıktıların giderek fazla olması, personel sayısında ki ciddi artış ve bunlara bağlı olarak müşteri sayısında ki yükseliş, planlama konusunda bazı sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu sorunların ortadan kaldırılması adına şirketleri en sık başvurdukları sistem “ERP Sistemi” olmaktadır.

ERP Sistemi Nedir?

“ERP” kelimesi İngilizce “Enterprise Resource Planning” kelimesinin baş harflerinin alınmasıyla ortaya çıkmış bir terimdir. Dilimizde ise bu kelime “Kurumsal Kaynak Planlama” şeklinde kullanılmaktadır.

Yazılım Firmaları tarafından hazırlanan bu sistem bir firmanın bünyesinde bulundurduğu tüm bölüm ve basamaklarında gerçekleştirilen faaliyetlerini idare ve koordine etmelerine yardımcı olan, Kurumsal Kaynak Planlamasını ifade eden bir terim olarak kullanılmaktadır.

Mobil Uygulama sayesinde hayata geçirilen ERP Sistemi ile şirket yönetiminde oldukça önemli adımların atılması sağlanmaktadır. Şirket yönetiminin ERP sistemi olmadan yönetilmesi ve bu yönetim neticesinde olumlu sonuçlar alması oldukça zordur. Bundan dolayı daha sistemsel bir kaynak planlamadan bahsedecek olursak bu tür planlamaların profesyonel olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Bir şirketin ERP sistemi kullanması büyük avantajlardan faydalanmasının önünü açacaktır.

ERP Sisteminin Avantajları Nedir?

  • İş Sürecinin Azalması
  • Daha Hızlı Bilgi İletişimi
  • Daha İyi Finansal Yönetim
  • Elektronik Ticaret için Zemin Hazırlaması
  • Etkin Stok Yönetimi
  • Kaynakların Verimli Olarak Kullanılması
  • Kalite ve İzlenebilirliğin Sağlanması

Bu avantajlar göz önüne alındığında küçük ya da büyük ölçekli şirketlerin ERP sisteminden faydalanması ve faaliyetlerini bu sistem üzerinden hayata geçirmesi oldukça önemlidir. Burada bahsedilen avantajların göz ardı edilemeyecek boyutlarda olmasından dolayı daha fazla gelişme göstermek isteyen, mevcut Pazar aralığında kendisine daha fazla yer bulmak isteyen ve gelişmişliğini devam ettirerek ilerleyen dönemlerde de pazarda yer almak isteyen şirketlerin bu isteklerini ERP sistemi sayesinde hayata geçirebileceğini ifade edebiliriz. Bundan dolayıdır ki hem günümüzde hem de ilerleyen dönemlerde maddi kazanç anlamında artış sağlamak isteyen şirketlerin bu sistemi kullanması oldukça büyük fayda sağlayacaktır.