seo ankara
arapça kursu ankara
almanca kursu ankara
rusça kursu ankara
ankara diş kliniği
kedi cinsleri
Mütercim Tercüme Bürosu

Medyum Hocalar Ruhlar İle Kaç Türlü İrtibat Kurarlar?

Canlılar ile ölüler arasında iletişim kurabilen, ruhlar alemi ile iletişime geçen kişilere medyum denir. Bu kişiler, sıklık ile modern falcı olmak ile suçlanmakta ve eleştiri almaktadırlar. Ruhçuluktaki medyum tanımı gelecekten bilgi almak demek değildir, aksine bu tarz sorular ruhlara sorulduğu zaman beraberinde obsesyon riskini getirmektedir. Bu nedenle ruhçular bu şekildeki soruları iletişim halinde iken sormaktan, genellikle kaçınmaları gerektiğini bilirler. Bu çeşit seanslar kahinler arasında, abes irtibat olarak değerlendirilmektedir.

Kahinlik Yeteneği

Spiritüalizm içerisinde kahinler, dünya üzerindeki bedenini terk etmiş olan ruhlar ile irtibata geçerek, onlardan almış oldukları tesirleri, farklı tezahürler vasıtası ile dünyaya yansıtan medyum yeteneğine sahip, psişik yönden duyarlı olan, paranormal fenomenler ortaya koyan, özel yetenekleri bulunan kimselerdir. Bir kahin bir fenomen ortaya koyduğunda, ruhunda farklı bir ruhun yer alması şart değildir. Bu durumda da bu yeteneğe sahip olan kişi, irtibat tezahürleri gösterebilir. Terminolojide medyum tanımı yalnızca psişik duyarlılık değil, bu konuda yeteri kadar görgü, bilgi, duyarlılık ve deneyim sahibi olunması ve ruhçuluğun vazifesini, gereğini ve sorumluluğunu gereğince bilip uygulaması gereken kişidir. Kahin gereken niteliklere sahip olduğunda, onu transa sokan ve yönlendirecek olan bir operatöre de sahip olmalıdır.

Ruhlar ile İrtibat Çeşitleri

Endüvitif (Sezgisel) İrtibat: Kahin ruh ile irtibat halinde iken, yaptığı işin idraki içerisindedir. Bu durumun kendi irade ve idraki sayesinde meydana geldiğinin farkındadır. Mekanik İrtibat: Kahin ruh ile irtibata geçtiği sırada idraksizdir veya kendi iradesi ile hareket etmiyor gibi görünmektedir. Otomatik İrtibat: Ruhla irtibata geçtiği zaman, ruhçu idrak içerisinde olmasına rağmen, herhangi bir idrak belirtisi görülmemektedir.

Tezahür Yönünden Çeşitler

Kahinlik, ruhçu olan kişinin ortaya koymakta olduğu tezahürler yönünden de sınıflara ayrılır. Fiziksel yönden irtibat: Levitasyon, meteryalizasyon, telekinezi, demeteryalizasyon şeklinde fiziksel oluşumların meydana gelmekte olduğu, paranormal olan fenomenleri kapsayan tezahür çeşididir. Zihinsel yönden irtibat: Ruh ile fiziksel olarak bir bilgi alışverişinin söz konusu olma durumunu, yani ruhçu olan kişinin yazı ve söz ile bilgi aktarımı yapabildiği durumu kapsar. Sezgisel kahinlik denilen ruhçuluk çeşidi de zihinsel yönden irtibatın kapsama alanı içerisindedir.

Site linki https://www.aslanhoca.com